"DREW-MET sp. z o.o. realizuje projekt pn."
Restart inwestycyjny - powrót Drew Met Sp. z o.o. do funkcjonowania na rynku Zjednoczonego Królestwa".
Cel i planowane efekty: Celem projektu jest zakup środków trwałych, które przyczynią się do łagodzenia negatywnych skutków brexit dla przedsiębiorstwa poprzez możliwość wdrożenia do produkcji
nowego produktu.
Efektem wprowadzenia nowego produktu do działalności firmy będzie przede wszystkim odpowiedź na zgłaszane przez firmy ze Zjednoczonego Królestwa zapotrzebowanie produktowe. Pozwoli to w końcu na dywersyfikację oferty produktowej, wzrost przychodów, wzrost elastyczności prowadzonej działalności. Ponadto poprawi się płynność finansowa firmy, wzrosną jej moce produkcyjne, dzięki czemu rynek Zjednoczonego Królestwa znów będzie dostępny dla firmy Drew-Met sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu (wydatki ogółem): 236 529,00 EUR

Całkowita wartość projektu (wydatki walifikowalne): 192 300,00 EUR

Kwota dofinansowania: 192 300,00 EUR”